Historia wariograficznych badań w Polsce

W latach 60. Paweł Horoszowski, sprowadził do Polski wariograf, wprowadzając tym samym to pojęcie do polskiej kryminologii. Pierwsze badanie wariograficzne, wykorzystane przez niego , w postępowaniu, miało miejsce w tzw. sprawie olsztyńskiej w 1963 r. i w następnym...

Reakcje podczas kłamania

Reakcje psychofizjologiczne na zatajenie informacji Nauka potwierdza, że procesy psychiczne mogą być rozpatrywane tak z punktu widzenia psychologii, jak i fizjologii. Badanie wariograficzne obejmuje zatem zarówno reakcje fizjologiczne, jak i psychiczne, co...

Wariograf a kłamstwo

Zgodnie z funkcjonującą definicją, kłamstwo jest „wypowiedzią zawierającą informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. Kłamstwem...