Zakres przeprowadzanych badań

Oferujemy Państwu kompleksowe badanie, zarówno w sferze biznesu, jak i dla własnych, prywatnych celów.

W przypadku przedsiębiorstw, najczęstszym zastosowaniem wariografu jest wspomaganie procesu rekrutacji, a także systematyczne badanie lojalności pracowników. Rosnąca konkurencja na rynku pracy oraz atrakcyjność oferowanych stanowisk sprawia, że pojawiają się osoby gotowe dopuścić się fałszowania dokumentów aplikacyjnych czy zatajenia pewnych kwestii dotyczących przeszłości, a mających wpływ na efektywność i jakość wykonywanej pracy czy uczciwość wobec pracodawcy. Co więcej, również konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa coraz częściej posługują się nieetycznymi metodami działania i umieszczają swoich pracowników u przeciwników w grze o klienta.

Pracodawcy chcą również weryfikować lojalność pracowników wobec firmy, do czego również można wykorzystać badanie wariograficzne.

Biznes to nie jedyna sfera, w której wariograf jest niezwykle użytecznym urządzeniem. Badanie wariograficzne pozwala także rozwiać wątpliwości dotyczące prawdomówności partnera / partnerki, zweryfikować przeszłość osoby, z którą chcemy związać się na całe życie czy też ostatecznie pozbyć się podejrzeń o zdradę.

Kolejnym sektorem wykorzystującym wariograf, jest sektor kryminalny, tzn. policja, prokuratura i sądy, a badaniu poddawani są świadkowie, podejrzani oraz ofiary przestępstw. Badania ułatwiają również rozwiązanie spraw przez prywatnych detektywów.

Wymienione wyżej przykłady zastosowań oferowanej Państwu usługi badań wariograficznych nie wyczerpują całego spektrum obszarów, w którym badania są niezwykle pomocne przy dokonywaniu określonych wyborów czy potwierdzaniu określonych wersji zdarzeń. Kontakt z naszą firmą umożliwi Państwu dostosowanie oferty do potrzeb oraz uzyskanie wartości dodanej – obcowania z firmą, która w równym stopniu dba o jakość wykonywanych badań, jak i obsługi.

Usługa badania wariografem

Do usług przez nas oferowanych, należy wykonanie badania wariograficznego, będącego odpowiedzią na Państwa potrzeby i umożliwiającego wyjaśnienie drażliwych kwestii. Dzięki wyszkolonej kadrze akredytowanej przez Instytut Badań Wariograficznych oraz wysokiej jakości sprzętu, zyskują Państwo pewność, że badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności oraz będzie cechowała je wiarygodność.

Przeżywanie emocji wpływa na pracę niektórych organów wewnętrznych człowieka, takich jak serce (puls, ciśnienie krwi) czy gruczoły potowe. Człowiek nie jest w stanie w pełni ich kontrolować, dlatego też, obserwując zmiany w ich pracy, możemy wykryć intensywność przeżywanego napięcia emocjonalnego. Praca tych organów jest jednak trudna do zaobserwowania bez użycia odpowiednich urządzeń – do tego właśnie służy wariograf.

Mimo, iż wariograf często nazywany jest „wykrywaczem kłamstw”, nie do tego służy i nie ma takich zdolności. Jest za to urządzeniem medycznym, mierzącym i rejestrującym pewne parametry pracy ludzkiego organizmu. Przy użyciu tego sprzętu oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenie specjalisty przeprowadzającego badanie, możliwe jest wykrycie zmian w pracy organów i interpretacja wyników badań. Dlatego też tak istotne jest, żeby starannie wybrać firmę przeprowadzającą badania.