Przebieg badania wariografem

Badanie wariografem jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne i nie wpływa na zdrowie osoby badanej. Pomieszczenie specjalnie przystosowane do badania jest takich rozmiarów, aby nie ograniczać badanej osoby i dać mu pełną swobodę. Znajdują się w nim tylko najpotrzebniejsze przedmioty, jak stół, krzesła i wariograf. Brak innych elementów wyposażenia wnętrza jest spowodowane ewentualną dekoncentracją. Otoczenie musi sprzyjać wyciszeniu, koncentracji i poczuciu w miarę możliwości jak największego komfortu. Wariograf znajduje się przy osobie poddawanej badaniu, aby mogła ona na bieżąco kontrolować rejestrowane wyniki.

Badanie zostało podzielone na kilka etapów, dzięki czemu cała procedura przebiega bez komplikacji i niespodziewanych problemów:

Przygotowanie i analiza sprawy

Zanim przystąpimy do badania, każda sprawa jest bardzo dokładnie badana. Musimy mieć pewność, że kwalifikuje się ona do przeprowadzenia takiej procedury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, przeprowadzamy wywiad z klientem w celu przygotowania odpowiedniego zestawu pytań. Osoba badana jest również zobowiązania do podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddawaniu się badaniu.

Wywiad przedtestowy

Na tym etapie w wywiadzie bierze udział również osoba badana, której przedstawiane są pytania będące przedmiotem dalszego testu. Badany musi zaakceptować ich treść, a brak wyrażenia zgody na któreś z nich wiąże się z jego usunięciem.

Test

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, możemy przejść do samego testu, który ma na celu zweryfikowanie konkretnych informacji przekazywanych przez osobę badaną. Badanie wariografem polega na analizie reakcji fizjologicznych na otoczenie. Osoba badająca zadaje ustalone wcześniej pytania, na które badany udziela odpowiedzi, które są weryfikowane przez urządzenie.

Wywiad po teście

Zadajemy kilka pytań osobie badanej w celu zebrania informacji na temat jego opinii o badaniu. Istotne jest również dla nas to, czy któraś z jego reakcji nie była przypadkowa.

Analiza wyników testu

Ostatnim etapem badania jest analiza jego wyników zapisanych na wariografie oraz ich interpretacja, co jest nam niezbędne do opracowania raportu, który zostaje przekazany klientowi. Dokładamy wszelkich starań, aby był on w jak największym stopniu czytelny i zrozumiały. Zależy nam, aby klient otrzymał od nas jasną informację, która będzie jednoznacznie wskazywać na wynik badania.

Przy ustalaniu pytań uwzględniamy jedynie sprawę, która została nam przedstawiona przez klienta. Wszystkie informacje, jakie chcemy uzyskać myszą być tematycznie powiązane z konkretnym faktem. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, aby osoba badana nie dekoncentrowała się oraz nie została rozproszona przez pytania odbiegające znacząco od sprawy.